A Young Girl With Down Syndrome Wearing Eyeglasses
in

Alpers-Huttenlocher Sendromu

Alpers-Huttenlocher Sendromu: Tanım, Sıklık, Nedenler ve Kalıtım Modeli

Tanım

Alpers-Huttenlocher sendromu, POLG geni ile ilgili bir grup bozukluk içinden en şiddetli olanlarından biridir. Bu grup içindeki koşullarda kas,sinir ve beyinle ilişkili birbiriyle benzer semptomlar görülür. Alpers-Huttenlocher sendromu tipik olarak 2-4 yaş arası çocuklarda meydana gelir. Bu durumdaki insanlar genellikle, iyileşmeden tekrarlayan nöbetler(inatçı epilepsi), mental ve fiziksel hareketin kaybolması (psikomotor regresyon) ve karaciğer hastalıkları olmak üzere üç karakteristik özelliği gösterirler Alpers-Huttenlocher sendromlu kişilerde genellikle bunlara ek belirti ve işaretler gözlemlenir. Pek çok kişide denge, koordinasyon ve sinir fonksiyonlarında bozukluk (nöropati) problemleri yaşanabilir. Nöropati, reflekslerde anormalliğe ve refleks kaybına yol açabilir. Buna ek olarakta sendromdan etkilenen kişilerde kas kontrolünde ve hareket kabiliyetinde kayıpların geliştiği zayıf kas tonusu (hipotoni) meydana gelir.

Alpers-Huttenlocher sendromlu bazı kişilerde yürüme, oturma ya da kendilerini besleyebilme yetenekleri kaybolabilir. Diğer hareketle ilgili semptomlardan etkilenen kişilerde istemsiz kas seyirmeleri (miyoklonus), kontrolsüz diz hareketleri (koreatetoz) ya da parkinson olarak bilinen anormal kas hareket paternleri görülebilir.

Bu durumdan etkilenen bireyler beyinle ilgili belirti ve semptomlara da sahip olabilirler. Migren, baş ağrısı, görsel duyumlar ve auralar sıkça karşılaşılır. Ek olarak, bu şartlardaki kişiler beyin fonksiyonlarında azalma, konsantre olamama, devamlı uyku hali, sinirlilik ya da hafıza ve konuşmada kayıplar yaşama meydana gelebilir. Bazı insanlar ise görme veya duyma yetilerini kaybedebilirler. Alpers-Huttenlocher sendromlu kişiler semptomların görülmeye başladığı dönemden itibaren bir kaç aydan 10 yıla kadar hayatta kalabilirler.

Sıklık

Alpers-Huttenlocher sendromunun görülme sıklığı yaklaşık olarak 100.00 de 1’dir.

Nedenler

Alpers-Huttenlocher sendromu POLG geninde oluşan mutasyonlar sonucu meydana gelir. Bu gen, polimeraz gamma (pol γ) olarak adlandırılan proteinin alfa alt ünitesinin yapımı için gerekli olan talimatları sağlar. Mitokondrideki Pol γ fonksiyonu hücre yapılarının oksijen ile besinlerdeki enerjiyi kullanmasını sağlar. Mitokondri, bu yapıların normal fonksiyonu için gerekli olan mitokondrial DNA (mtDNA) olarakta bilinen az miktarda DNA içerir. Pol γ, mtDNA dizisini okur ve onu yeni mtDNA kopyalarının üretimi için DNA replikasyon işleminde taslak olarak kullanır. Pek çok POLG mutasyonu, pol γ’nın alfa alt ünitesindeki amino asit yapı bloklarında değişime sebep olur.  Bu değişimler sonucunda mutant pol γ’nın DNA replikasyonundaki yetkinliği azalır.

Mekanizmanın bilinmemesine rağmen, POLG genindeki mutasyonlar çoğunlukla karaciğer, beyin ve kısmi olarakta kas hücrelerindeki mtDNA kopyalarında azalmayla sonuçlanır.

MtDNAdaki azalma, hücrenin enerji seviyesinde azalmaya neden olur. Buda Alpers-Huttenloche sendromunda görülen belirti ve semptomları açıklar. Alpers-Huttenloche sendromuna sahip kişilerin yaklaşık 13%’ünde POLG genindeki mutasyonlar tanımlanmamıştır. Araştırmacılar bu durumun diğer genlerden meydana gelen bir mutasyon sonucu oluşup oluşmadığına dair çalışmalarına devam etmektedirler.

Kalıtım Modeli

Bu durum, her bir hücredeki iki gen kopyasının da mutasyonlu olması durumuyla yani otozomal çekinik olarak kalıtılır.

Bu otozomal çekinik durumun meydana geldiği bireylerin ebeveynleri hücrelerinde bu mutant genin bir kopyasını taşırlar ancak bu sendromun tipik belirti ve semptomlarını göstermezler.

Bu Hastalığın Diğer İsimleri

  • Alpers gri madde ve hepatik sirozla birlikte yayılma dejenerasyonu (?)
  • Alpers hastalığı
  • Progresif infantil poliodistrofi hastalığı
  • Alpers sendromu
  • Schilder’ın difüz serebral sklerozu
  • Progresif sklerozan poliodistrofi

Kaynak: https://medlineplus.gov/genetics/condition/alpers-huttenlocher-syndrome/

Görsel Kaynak: https://findingtheironpastor.wordpress.com/2014/11/07/prayer-is-great-joy/

Editör: Meryem Melisa KAR

Ne düşünüyorsunuz?

2 Points
+ Oy - Oy
Nükleotit Kullanıcı

Esra Yıldız

23 yaşındayım. İnönü üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik 3. Sınıf öğrencisiyim.
Daha önceden nadir hastalıklar veri tabanına katkıda bulunmak adına çeviri yapmıştım. Buna ek olarak okulumuz topluluğunda da düzenlenen sempozyumlarda görev alarak hem kendim hem de sınıf arkadaşlarıma katkıda bulunacak etkinlikler düzenlenmesinde yardımcı oldum.

Üyelik YılıDoğrulanmış Kullanıcıİçerik Yazarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Agnes Robertson Arber Kimdir

Agnes Robertson Arber Kimdir?

Kırmızı Kan Hücreleri

Eritropoietin Hormonu Nedir?