Yazarlık Politikası

Molekülce Nedir?

Sitemiz, gelişen teknoloji ile birlikte bilimde geri kalmamak adına yaşanılan Türkçe kaynak edinme sorununa Bilimsel Kaynak Platformu sloganı ile bir alternatif çözüm olarak Ağustos 2018’de kuruldu. Bilimsel Kaynak Platformu oluştururken ülkemizde henüz yapılmamış Gen ve Kromozomal Hastalıklar sözlüğü ile birlikte Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü başta olmak üzere yaşam bilimlerinin önemini aşılamak ve bu alanda farkındalık yaratmak en temel amaçlarımız haline gelmiştir. Bununla beraber, sürekli yayınların ve çalışmaların yapıldığı yayın evlerinden, dergilerden ve bilumum çeşitli kaynaklardan güncel çalışmaların çevirileri ve derlemeleri yapılır. Bu sayede bilimsel kaynak platformu olma yolunda multidisipliner bir yol izleyerek okuyucularının çeşitli alanlarda fikir sahibi olması amaçlamaktadır.

Dikkat!

Molekülce sahip olduğu altyapı desteği, sunucu, hosting ve kayıt dışı diğer giderlerini sağlamak için site içerisine, gelir modeli oluşturmak adına, tarafların sağladığı reklam politikasına uygun olacak şekilde direkt, dolaylı veya örtülü reklam yayınlayabilir. Bunun neticesinde yazar ve içerik sağlayıcılarına sağladığı maddi-manevi katkılar dışında hiç bir içerik sağlayıcı herhangi bir ücret talep edemez.

Kimler var?

Türkiye’nin farklı şehirlerinden, üniversitelerden, bölümlerden lisans, lisansüstü ve akademisyenlerden oluşan Molekülce yazar ve denetim kadrosu ile birlikte aktif bir şekilde çeviriler, özgün içerikler, araştırmalar ve projeler yapılmaktadır.

İçerik sağlama süreci nasıl işler?

 1. Molekülce sözlük (gen ve kromozomal hastalıklar sözlüğü) dâhilinde çevrilmeyi beklenen metinler çeviri dağıtım ekibi tarafından yazarlara mail yolu ile iletilir ve kaydı tutulur. Her metnin çeviri süresi bir (1) haftadır, ancak mail içeriğinde gelen metin adedine göre süre değişiklik gösterebilir. Herhangi bir tolerans gösterilmeksizin bir haftayı geçen çeviriler için uyarı maili atılır. Gelen talep ve sonuca göre süre uzatılabilir veya metin başka bir yazara verilmek üzere tekrar geri alınır, kayıtlara düşürülür. İçeriklerin bir ay içerisinde teslim edilmediğinde, yazara uyarı maili atılır.
 2. Yazarların kendilerine verilmiş olan içeriklerin sağlanması hususunda belirtilen zamanlarda aksamaların meydana gelmesi, içerik özgünlüğünün olmaması, karşılıklı iletişimde kişilerin birbirini hafife alması durumlarında içerik sağlayıcılar aşağıda belirlenen renkli alanlar protokolü uygulanır.
 3. İçerik sağlayıcının içinde bulunduğu durumlar düşünülerek kendisine çeşitli toleranslar tanınabilir.
 4. Tarafımıza ulaşan yazılar denetlenmek ve düzenlenmek üzere içerik denetleme ekibimize verilerek denetim sırasına alınır. Denetimden geçen içerikler ‘denetlenmiş rafına’ alınır. Bu raftan editörlerimiz ve yayın ekibimiz tarafından içerikler alınır ve son bir denetlemeden sonra yayınlanma sırasına alınır.
 5. Denetlenen içerikler hakkında denetleme ekibimiz tarafından editöre ve çevirmene/yazara çeviri hakkındaki notlar iletilir, böylece yazar kendi içeriği hakkında bilgi sahibi olur. Bunu yapmakta ki amacımız yazarlarımızın çeviriler yaparken aynı zamanda kendilerini de geliştirmesinde yardımcı olmak.

Renkli alanlar

Yazarlar, tarafımızca teslim aldıkları içerikleri zamanında yapıp iletmekle sorumludur. Bunun yanında mazeret belirtildiği sürece tarafımızca tolerans gösterildiğini unutmayın!

Çalışmalarımızı yaparken olası gecikmelerde veya yazarlık politikasına uyulmadığında sitemizde ki içerik oluşturucular –buna denetleme ekibi dâhildir- yeşil, sarı ve kırmızı alanlara geçerler

Yeşil Alan: Aktif
 1. Zaman konusunda herhangi bir aksaklık meydana gelmediğinde,
 2. Çeviriler özgün ve çeşitli çeviri programlarına bağlı kalmayarak yapıldığında,
 3. Yazar, kabul aldığından sarı alan düştüğü süreye kadar yeşil alandadır.
Sarı Alan: Dinlenme
 1. Herhangi bir sebep belirtmeksizin içerik-zaman sorunu meydana geldiğinde,
 2. Yazar, çeşitli nedenlerden ötürü belli bir tarihe kadar ara vermek istediğinde,
 3. İçerikler özgün olmadığı ve büyük oranda çeşitli çeviri programlarına (Google translate gibi) bağlı kalınarak yapıldığında üç (3) adet uyarıdan sonra,
 4. Varsa eğer, belirlenen süreye kadar yazar, sarı alanda kalır ve burada kaldığı süre boyunca görevini yerine getiremez.
Kırmızı Alan: Askıya Alınma
 1. Sarı alanın 3. maddesinden ötürü üç (3) defa üst üste sarı alana düşmüş,
 2. Her türlü olumsuz ahlaki, davranış ve tutumların sergilenmesinden dolayı, içerik sağlayıcılar uyarı maili ile birlikte kırmızı alana alınır. Yönetim kurulumuzca alınacak ikinci bir karara kadar kişi kırmızı alanda kalmaya devam eder ve karar neticesinde kendisine devam edip etmeyeceği sorulur. Bunun neticesinde devam ederse şayet yeşil alana alınıp tekrar içerik oluşturmaya devam edebilir.

İçerik Orijinalliği

ceviri-orijinali
ÖRNEKTİR

Hazırlanan içerikler metin karşılaştırma programında taranıp aşağıdaki koşullar sağlandıktan sonra yayınlanmak üzere denetleme listesine alınır.

 • Orijinallik: min. %30 olmalı
 • Benzerlik: max. %50 olmalı
 • Şüpheli kelimeler: max. %55 olmalı

NOT: İçerikler hazırlanırken çeviri programlarından birebir kopyalama yapılamaz. Ancak gerektiği durumlarda yukarıdaki koşullar sağlandığı taktirde yardım alınabilir.

NOT: İçeriklerinizi hazırladıktan sonra https://copyleaks.com/compare sitesinden; sütunun bir tarafına kendi içeriğinizi bir tarafına ise google çevirinin yaptığı çeviriyi ekleyerek içerik orijinalliğini test edebilirsiniz.

Yazar Unvanları

Yazarlarımız, belli içerik sayısına ulaştıklarında çeşitli unvanlar kazanırlar:

Molekül Yazar: İçerikleri denetlenme sırasında olup henüz herhangi bir yayını olmayan yazarlarımızın aldığı unvandır.

Nükleotit Yazar: Yayınlanmış içerik sayısı  en az 4 olan yazarlarımız ‘Nükleotit Yazar’ unvanı alır.

Gen Yazar: Denetlenmiş ve yayınlanmış içerik sayısı en az 20 olan yazarlarımız ‘Gen Yazar’ unvanı kazanır.

Kromozom Yazar: Denetlenmiş ve yayınlanmış içerik sayısı 46 olan yazarlarımız ‘Kromozom Yazar’ unvanı alır. Bu unvanı aldıktan sonra yazarımıza gelen davetler neticesinde bir kongreye ücretsiz veya indirimli katılma şansı verilir.

Hücre Yazar: İçerik sayısı 64 olan yazarlarımız ‘Hücre Yazar’ unvanı alır. Burası bir geçiş noktasıdır. Hücre unvanından sonra yazarlarımız ile özel iletişime geçilir. Devam eden unvanlar dahilinde özel görevler ve armağanlar verilir.

Koloni Yazar: İçerik sayısı 100 olan yazarlarımız ‘Koloni Yazar’  unvanı alır.

Organizma Yazar : İçerik sayısı 150 olan yazarlarımız ‘Organizma Yazar’ unvanı alır.

Homo Sapiens: İçerik sayısı 200 olan yazarlarımız ‘Homo Sapiens’ unvanı alır.

Nasıl İçerik Sağlayıcı Olunur?

Sitemizden  bize katılın formunu doldurduktan sonra tarafımızdan sizinle iletişime geçip talep ettiğiniz konuda veya içerik sağlamak istediğiniz alanda içerikler oluşturmak üzere yazarlık kaydınız alınır, çeşitli iletişim gruplarına alınırsınız. Aktif iletişim dahilinde her zaman bize ulaşabilir ve üzerine içerik oluşturmak istediğiniz alanı değiştirebilirsiniz. Sizleri aramızda görmekten memnun olacağımızı bilmenizi isteriz.

Not: Yazar alımında dikkat edilen en önemli hususlardan birisi İngilizce seviyesinin en az B1, B2 düzeyinde olmasıdır. 

Unutmayın! Siz Yoksanız Biz Bir Eksiğiz…Sevgilerle 

Not: Yazarlık politikamız güncelleme geçirebilecek esnekliğe sahiptir bu yüzden arada kontrol etmenizi tavsiye ederiz.