KONJUGASYON NEDİR?

Konjugasyon, kapsamlı olarak çalışılan ilk gen aktarım yöntemidir. Bakterilerde ki DNA, hücreler arasında oluşturulan ve köprü görevi gören bir tüp aracılığı ile...

İZOELEKTRİK ODAKLANMA NEDİR?

İzoelektrik Odaklanma/Isolectric Focusıng Basit bir şekilde elektrofokuslama olarak da bilinen IEF, yüklü molekülleri, genellikle proteinleri veya peptitleri kendi pl'leri temelinde ayırmada kulanılan bir tekniktir. IEF,...

HARLEQUİN TİPİ İKTİYOZİS NEDİR?

Ender görülen kalıtsal bir deri bozukluğu olup iktiyozis grubu bozukluklardan nonbüllöz iktiyozisin en ağır şeklidir. Yenidoğanlarda sıklıkla ölümcüldür ancak bu bozuklukla doğan ve hayatına...

TRANSKRİPSİYON-TRANSCRIPTION

Transkripsiyon (Transcription) DNA'dan RNA sentezi. Genetik bilgi, DNA'dan proteine, doğru akar. Bu bilgi akışı, transkripsiyonun sıralı süreçleri (DNA'dan RNA'ya) ve çeviriden (RNA'dan proteine) gerçekleşir. Transkripsiyon sırasında,...

KROMOZOM İÇERİSİNDE DNA ORGANİZASYONU

Çift zincirli DNA molekülü olarak paketlenmiş bir hücrenin DNA'sına genom adı verilir. Prokaryotlarda genom, bir döngü veya daire şeklinde tek, çift iplikçikli bir DNA...

DNA REPLİKASYONU

DNA Replikasyonu Moleküler biyolojide, DNA replikasyonu, bir orijinal DNA molekülünden iki özdeş DNA kopyasını üretmenin biyolojik sürecidir. Bu süreç tüm canlı organizmalarda ortaya çıkar ve...

DNA YAPISI VE ANALİZİ

DNA, nükleotitler olarak adlandırılan moleküllerden oluşur. Her nükleotid bir fosfat grubu, bir şeker grubu ve bir azot bazı içerir. Dört tip nitrojen bazları, adenin...

MUTASYON NEDİR?

Genlerin nükleotit dizisinde herhangi bir nedenle meydana gelen ve kalıtsal olan değişime mutasyon denir. Böyle bir değişikliğin ürünü mutant olarak adlandırılır.Mutant ebeveyn suştan genotipik...

DNA İZOLASYONU

Hücre içerisinde mitokondri, kloroplast ve çekirdekte bulunan DNA, çeşitli yöntemler ve kimyasallar kullanılarak hücreden veya bulunduğu yerden izole edilr. Görsel: https://www.dna.gen.tr/dna-izolasyonu.htmlDNA İzolasyonuDosyayı İndir

GERÇEK ZAMANLI (REAL TIME) PCR

Gerçek zamanlı (Real Time ) Polimeraz Zincir Reaksiyonu; DNA amplifikasyonu ile eş zamanlı olarak artış gösteren floresans sinyalin ölçülmesi ile kantitatif sonuç verebilen bir...