İNSAN PAPİLLOMA VİRÜSÜ (HPV) NEDİR?

İnsan papilloma virüsü (HPV), enfeksiyon servikal kanserin ana nedenidir, ancak çeşitli HPV tipleri ile ilişkili riski yeterince değerlendirilmemiştir.

Serviks kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen ikinci kanserdir ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, vakaların yüzde 80’inin meydana geldiği başlıca kanser türüdür. Moleküler epidemiyolojik kanıt, belli tiplerde insan papilloma virüsü (HPV) ‘nin başlıca neden olduğunu açıkça göstermektedir. İnvazif servikal kanser (yayılım gösteren rahim ağzı kanseri) ve Servikal İntraepitelyal Neoplazi (CİN- kanser öncüsü lezyon) bakımından 80’den fazla HPV türü tanımlanmıştır ve bunların yaklaşık 40’ı genital bölgeye bulaşabilir.

Genital HPV tipleri çoğunlukla genital siğillerde bulunan düşük riskli tiplere ve sıklıkla invaziv serviks kanseri ile ilişkili yüksek riskli tiplere ayrılmıştır. Bununla birlikte, riske göre düşük prevalansa sahip birçok HPV tipinin kategorizasyonu ile ilgili bir fikir birliği yoktur. Ayrıca, varsayılan yüksek riskli tiplerin sayısı 13 ile 19 arasında değişmektedir ve sadece 11 HPV tipi sürekli yüksek riskli olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, HPV tiplerini düşük riskli ve yüksek riskli gruplara ayırmak için kesin kriterler ihtiyaç vardır. Bu kriterler, risk tahminlerini sağlayan moleküler epidemiyolojik çalışmalara ve çeşitli HPV tiplerinin onkojenik potansiyelinin işlevsel kanıtlarına dayanmalıdır. HPV türlerinin filogenetik ilişkilerine göre sınıflandırılması önerilmiştir, ancak epidemiyolojik olarak test edilmemiştir.

1995 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), dört vaka kontrol çalışmasının HPV tip 16 ve 18’i insan karsinojenleri olarak sınıflandırmak için yeterli kanıt sağladığı sonucuna varmış, ancak kanıtlar diğer türler için sınırlı veya yetersiz bulunmuştur. Benzer protokolleri ve HPV, DNA tespit deneylerini kullanarak diğer popülasyonlardaki yedi ek vaka kontrol çalışmasını tamamladı. Yapılan 11 çalışmadan toplanan verilerin rapor sonuçları; filogenetik sınıflandırma ile karşılaştırılabilen, serviks kanseri ile ilişkili HPV tiplerinin epidemiyolojik sınıflandırması için temel oluşturduğunu gösterdi. Bu bilgi, HPV aşıları ile önlenmeyi planlamak ve HPV testine dayanan programları taramak için gereklidir.

Kaynak:   https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021641

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: