İMViC Testi
in

ÇalışkanÇalışkan

İMViC Testi

İMViC Testi; İndol, Metil Kırmızısı, Voges-Proskauer, Sitrat

Giriş

Mikroorganizmaların cinsini, türlerini ayırmak için biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Türlerin saptanması esnasında, İMViC testlerin sonucuna göre karar verilmektedir. Biyokimyasal testlerin hızlı yapılması, kısa zamanda sonuç vermesi ve ucuz olması gibi artıları vardır. Bazı zamanlarda tür tespiti için sadece biyokimyasal testler kullanarak tür tayini yapılabilmektedir.

Bakteriler diğer mikroorganizmalardan biyokimyasal aktivite bakımından biraz farklılık gösterirler. Aynı cinsin içindeki türler, hatta aynı türün farklı bireylerinin arasında farklılıklar görülebilmektedir. Bu farklılıklar fenotipik veya genotipik olabilir. Aynı birey her zaman sabit karakter gösteremeyebilir.

Biyokimyasal testlerin temel amacı, bakterilerin gerçekleştirdikleri reaksiyonların, indikatör ile renk değişimi gözlenebilmesidir. Bakterilere uygulanan bu kimyasal testler, bakterilerde çeşitli enzimlerin varlığı yokluğu, çeşitli anabolizma katabolizma reaksiyonlarının belirlenmesi amaçlanır.

IMViC testleri; “indol, metil kırmızısı, voges-proskauer ve sitrat” testinin ingilizce yazımlarının baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş kimyasal test dizisidir. Bu testler, koliform tipi bakterilerin yani enterik bakterilerin ayırımı için kullanılmaktadır.

1. İndol Testi

Bakterilerin, triptofan aminoasidini ayrıştırarak indol oluşup oluşturmadığını gözlemlemek için bu testi kullanır. İndol maddesi, bakterilerde bulunan triptofanaz enzimi ile triptofanın parçalanmasını ve hidrolize etmesi sonucunda oluşan nitrojenli bir bileşiktir ve aldehitlerle tepkimeye girdiğinde, kırmızı renk açığa çıkarır. E.coli bakterisinin, indol testi pozitif; Salmonella Typhinin ise negatiftir.

İşlem aşaması 

Bakteri kolonisinden özeyle bir miktar bakteri alınarak, tüp içinde bulunan triptofan içeren zengin sıvı besiyere ekim yapılır. Etüvde, 37 C’de 2-7 gün bekletilir. İnkübasyon sürecinden sonra yavaşça tüpün üzerine 0.5 mL kovaks ayıracı ilave edilir. Tüp çalkalanır. Renk değişimi gözlenir. 1-2 dk içerisinde besiyerinin üzerinde kırmızı parlak halka oluşması, testin pozitifliğini gösterir (Görsel 1).

İMViC Test
Görsel 1: İndol testinin sonuçları gösterilmiştir. A, İndol pozitif. B, İndol negatif.

 

2. Metil Kırmızısı Testi

Bu testte bakterilerin glukozu fermente edip organik asit oluşturarak ortamın pH’ını 4.4’ün altına düşürmesine dayanır. Metil kırmızısı testinde: E.coli pozitiftir; Klebsiella pneumoniae bakterisi negatiftir.

İşlem aşaması 

Bakteri kolonisinden özeyle bir miktar bakteri alınarak, tüp içinde bulunan Glukoz Fosfat Broth besiyerine ekim yapılır. Etüvde, 37 C’de 2-7 gün bekletilir. İnkübasyon sürecinden sonra tüpe, 5 mL bakteriye 5 damla olacak şekilde metil kırmızısı ayıracı eklenir, iyice karıştırılır. Besiyerde kırmızı renk oluşması (pH: 4,4 ve altı), testin pozitif olduğunu işaret eder (Görsel 2). Sarı renkli oluşması ise (ph: 6,0 ve üzeri), testin negatif sonucudur.

İMViC Testi
Görsel 2: Metil Kırmızısı testinin sonuçları gösterilmiştir. A, Metil kırmızısı pozitif. B, Metil Kırmısızı negatif.

 

3. Voges – Proskauer Testi 

Bakteri türlerinin belirlenmesinde kullanılır. Bazı bakteriler glukozu parçalayarak, asetil metil karbinol oluştururlar. Asetil metil karbinol, potasyum hidroksit (KOH) varlığında okside olur ve diasetil meydana getirir. Diasetil, alfa naftol ile tepkimeye girer ve kırmızı renk açığa çıkarır. Bu test, Klebsiella pneumoniae’da pozitif, E.Coli de negatiftir.

İşlem aşaması

Bakteri kolonisinden özeyle bir miktar bakteri alınarak, tüp içinde bulunan Glukoz Fosfat Broth besiyerine ekim yapılır. Etüvde, 37 C’de 1-7 gün bekletilir. İnkübasyon sürecinden sonra tüpe, 1 mL bakteriye %40’lık KOH, daha sonra 3 mL %5’lik alfa naftol ilave edilerek karıştırılır, çalkalanır. 2-5 dakika sonra, pembe-kırmızı renk oluşması testin pozitif olduğuna işaret eder (Görsel 3).

İMViC Testi
Görsel 3: Voges – Proskauer testinin sonuçları gösterilmiştir. A, Voges – Proskauer pozitif. B, Voges – Proskauer negatif.

 

4. Sitrat Testi 

Bazı bakteriler, sitratı karbon ve enerji kaynağı olarak kullanabilirler. Sitrat testi, bakterilerin tek karbon kaynağı olarak sitratı kullanıp kullanmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bakteriler tarafından sitratın metabolizması, sitraz ve citrate demolase enzimleriyle gerçekleşir. Bu test için: Klebsiella pneumoniae’da sitrat pozitif; E.coli’de negatiftir.

İşlem aşaması

Bakteri kolonisinden özeyle bir miktar bakteri alınarak, tüp içinde bulunan Simon’s Sitrat Yatık Agar besiyerinin yüzeyine ekim yapılır. Etüvde, 37 C’de 1-7 gün bekletilir. İnkübasyon sürecinden sonra, orijinal rengi yeşil olan ve indikatör olarak %0,2’lik Brom timol mavisi kullanılan besiyerinde, besiyerin rengi maviye dönüşür (Görsel 4). Test sonucu pozitif anlamına gelmektedir.

İMViC Testi
Görsel 4: Sitrat testinin sırasıyla negatif ve pozitif sonuçları gösterilmiştir.
Tablo1: Türlerin saptanması esnasında, bakterilere uygulanan IMViC testlerin sonucu gösterilmiştir. Kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/IMViC

Kaynakça: Powers EM, Latt TG. Simplified 48-hour IMVic test: an agar plate method. Appl Environ Microbiol. 1977 Sep;34(3):274-9. doi: 10.1128/AEM.34.3.274-279.1977. PMID: 334074; PMCID: PMC242642.

Tablo Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/IMViC

Görsel Kaynak:

https://mltexpo.blogspot.com/2018/04/significance-of-imvic-tests-principle.html

https://kanagawamicrobiology.files.wordpress.com/2012/06/typhi1.jpg

Editör: Meryem GÖKOĞLU

Ne düşünüyorsunuz?

3 puan
+ Oy - Oy
Gen Kullanıcı

Büşra Alan

1999 yılı İzmit doğumlu. İlköğretim ve liseyi bu şehirde tamamladı. Şuan ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik bölümü 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmekte. İlgi alanları; Histoloji ve Embriyoloji

Doğrulanmış Kullanıcıİçerik YazarıÜyelik Yılı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İki Lipit Bağlayıcı Mitokondriyal Proteinin Kalp Ve Şeker Hastalığıyla Olan Şaşırtıcı İlişkisi...

İki Lipit Bağlayıcı Proteinin Şaşırtıcı Rolü

Gen testi yorumlaması

Doğrudan Tüketici İçin Üretilmiş Genetik Bir Test Verileri