DNA
in

HavalıHavalı ÇalışkanÇalışkan

DNA Nedir?

Deoksiribonükleik Asit

Tanım

DNA veya diğer adıyla deoksiribonükleik asit, insanların ve neredeyse diğer tüm organizmaların kalıtım materyalidir. Bir insanın vücudundaki neredeyse her hücre aynı deoksiribonükleik aside sahiptir. Çoğu hücre çekirdeğinde bulunur (nükleer DNA olarak adlandırılır), ancak mitokondride (mitokondriyal deoksiribonükleik asit veya mtDNA olarak adlandırılır) az miktarda  da bulunabilir. Mitokondriler (1*), gıdalardaki enerjiyi hücrelerin kullanabileceği forma dönüştüren yapılardır.

1* – Mitokondri

DNA’nın içindeki bilgiler dört kimyasal bazdan meydana gelen bir kod olarak saklanır: adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T). İnsan DNA’sı yaklaşık 3 milyar bazdan oluşur ve bu bazların %99’undan fazlası bütün insanlarda aynıdır. Bu bazların sırası, alfabedeki harflerin kelimeler ve cümleler oluşturmaları için belirli bir sırada görünmesine benzer şekilde, bir organizmanın oluşturulması ve korunması için mevcut bilgileri belirler.

Deoksiribonükleik asit bazları, baz çiftleri olarak adlandırılan birimler oluşturmak için birbirleriyle, A ile T ve C ile G’yi birleştirir. Aynı zamanda her baz, bir şeker ve bir fosfat molekülüne bağlıdır. Bir baz, şeker ve fosfatın birleşmesiyle nükleotit oluşur. Nükleotidler, çift sarmal adı verilen bir spiral oluşturan iki uzun iplik halinde düzenlenmiştir. İkili sarmalın yapısı az çok merdiven gibidir, baz çiftleri merdivenin basamaklarını oluşturur, şeker ve fosfat molekülleri merdivenin dikey yan parçalarını oluşturur.

Deoksiribonükleik asidin kendini kopyalayabilmesi önemli bir özelliğidir. Çift sarmaldaki her deoksiribonükleik asit ipliği, baz dizisini çoğaltmak için bir desen görevi görebilir. Hücreler bölünürken bu çok önemlidir çünkü yeni hücrelerin, eski hücrelerin içinde var olan deoksiribonükleik asidin tam doğru kopyasına sahip olmaları gerekir.

Deoksiribonükleik asit, bir şeker-fosfat omurgasına bağlı baz çiftlerinden oluşan bir çift sarmaldır.

Deoksiribonükleik asidin Yapısı
Görsel Bilgileri: ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi

Kaynak: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/dna

Editör: Meryem Melisa KAR

Ne düşünüyorsunuz?

7 puan
+ Oy - Oy
Kromozom Kullanıcı

Atahan UÇAN

9 Mart 2001'de İstanbulda doğdum. Şuan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümündeyim.

İçerik Oylayıcıİçerik YazarıDoğrulanmış KullanıcıÜyelik YılıEmoji Bağımlısı

Bir Yorum

Cevap Yazın

One Ping

  1. Pingback:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fillerin ölüleri

Fillerin Ölüleri ve Sıradışı Etkileşimleri

mutasyon

Genetik Mutasyonlar