Mitokondriyal DNA’daki Değişiklikler Sağlığı ve Gelişimi Etkileyebilir Mi?

Tanım Mitokondri (1*), hücrelerdeki enerjiyi gıdalardan hücrelerin kullanabileceği bir forma dönüştüren yapılardır. Çoğu DNA çekirdeğin içindeki kromozomlarda paketlenmiş olmasına rağmen, mitokondrilerin de az miktarda kendi...

İnsanlarda Kaç Kromozom Vardır?

Tanım Biz insanlarda, normalde her hücrede 23 çift kromozom olmak üzere toplamda 46 kromozom bulunur. Bu 23 çift kromozomun 22 tanesi, hem erkeklerde hem de...

Tüm Gen Mutasyonları Sağlığı ve Gelişimi Etkiler Mi?

Tanım Hayır, mutasyonların sadece düşük yüzdelik bir kısmı genetik hasara yol açar, çoğu mutasyonun gelişime ve sağlığa etkisi bulunmamaktadır. Örneğin, bazı mutasyonlar DNA dizilimi değişikliğine...

Gen Nedir?

Tanım Gen, kalıtımın temel fiziksel ve fonksiyonel birimidir. Genler, DNA'dan meydana gelir. Bazı genler protein adı verilen moleküllerin üretim emrini verir. Ancak, çoğu gen protein...

Gen Mutasyonları Sağlığı ve Gelişimi Nasıl Etkiler?

Tanım Her hücrenin düzgün çalışması için binlerce proteinin, doğru yerde doğru zamanda işlerini yapmasına gerekir. Bazen, gen mutasyonları bir veya birden fazla proteinin düzgün çalışmasına...

Genetik Mutasyonlar Nedir ve Nasıl Oluşurlar?

Tanım Gen mutasyonu DNA sekansında bir geni oluşturan kalıcı değişikliktir, öyle ki sekans çoğu insanda bulunanlardan farklıdır. Mutasyonlar boyut olarak değişir; tek bir DNA yapı...

DNA Nedir?

Tanım DNA veya diğer adıyla deoksiribonükleik asit, insanların ve neredeyse diğer tüm organizmaların kalıtım materyalidir. Bir insanın vücudundaki neredeyse her hücre aynı DNA'ya sahiptir. Çoğu...

Kromozom Nedir?

Tanım Her hücrenin çekirdeğinde, DNA molekülü ipliksi yapıda paketlenir, bu yapı kromozom olarak adlandırılır. Her kromozom, yapısını destekleyen, histon olarak adlandırılan, proteinlerin etrafında birçok kez...

Kodlamayan DNA Nedir?

Tanım DNA'nın sadece yüzde 1'lik kısmı protein kodlayan genlerden oluşur, geri kalan yüzde 99'u kodsuzdur. Kodlamayan DNA, proteinin üretim emrini vermez. Bilim insanları, bir zamanlar...

Ne Tür Gen Mutasyonları Mümkündür?

Tanım Bir DNA dizisinin yapısı çeşitli yollar ile değiştirilebilir. Gen mutasyonlarının, meydana geldikleri yere ve esansiyel proteinlerin işlevlerini değiştirip değiştirmediklerine bağlı olarak sağlık üzerinde farklı...