Homeobox Genleri

Tanım Homeobox genleri erken embriyonik gelişim süresince birçok vücut yapısının oluşumunu yöneten benzer genlerin geniş gurubudur. İnsanlarda homeobox gen grubu yaklaşık olarak 235 işlevsel gen...

Taşıyıcı RNA

Tanım Taşıyıcı RNA gen grubundaki genler tRNA olarak adlandırılan molekülü yapmak için talimat verir. Taşıyıcı RNA'lar,DNA'nın kimyasal kuzeni olan bir RNA türüdür. Bu moleküller, protein...

Gen Grupları Nelerdir?

Tanım Önemli özellikleri paylaşan bir grup gene, gen grubu denir. Birçok durumda, bir gruptaki genler benzer DNA yapı taşlarının (nükleotidler) sekansını / dizisini paylaşır. Bu...

Ailemin Sağlık Geçmişini Öğrenmem Niçin Önemlidir?

Tanım Aile sağlık geçmişi o ailedeki bir bireyin sağlık bilgilerini ve yakın akrabalarının tamamının bilgilerine sahiptir. Tamamlanmış bir kayıt 3 nesilden gelen akrabaların tamamının bilgilerine...

Genetikçiler Bir Genin Yerini Nasıl Gösterirler?

Tanım Genetikçiler, kromozomdaki belirli bir genin yerini tanımlamak için haritalar kullanır. Bir tür harita, genin konumunu tanımlamak için sitogenetik yerini kullanır. Sitogenetik konum, kromozomlar belirli...

Mitokondriyal Solunum Zinciri Kompleksi

Tanım Mitokondriyal solunum zinciri kompleksi gen grubundaki genler, solunum zinciri olarak da adlandırılan oksidatif fosforilasyona katılan proteinler için bilgi sağlar. Oksidatif fosforilasyon, hücrenin ana enerji...

Miyozinler

Tanım Bazı genler, miyozin adı verilen ilgili proteinleri oluşturmak için talimatlar verir. Miyozinler genellikle moleküler motorlar olarak adlandırılır, çünkü hareket etmek için enerji kullanırlar. Aktin adı...

Sitokram p450

Tanım Sitokram p459, enzimleri steroid hormonu ve bir çok molekülün sentezinde görev almaktadır, bazı yağlarda (kolesterol ve bazı yağlar) ve yağların sindirimi için kullanılan asitlerde...

Tamamlayıcı Sistem

Tanım Tamamlayıcı (Kompleman) sistem grubundaki genler, vücudun immün sisteminin önemli bir parçası olan o tamamlayıcı sistemin içerdiği proteinlerin üretim emrini verir. Tamamlayıcı sistem, yabancı maddelerin...

Kan Grubu Antijenleri

Tanım Kan, bir kişinin vücudundaki her kırmızı kan hücresinin yüzeyinde antijenler olarak adlandırılan moleküllerin varlığına veya yokluğuna göre farklı gruplara ayrılır. Antijenler kan grubunu belirler...