Molekulce Kaynak

Biyografi

Molekülce kaynak gen ve kromozomal hastalıklar sözlüğünün yanı sıra aynı zamanda mevcut bulunan her türlü bilimsel kaynağı bünyesinde barındırmayı amaç edinmiş olup Molekülce'nin bilimsel kaynak platformu olmasında önemli bir organ haline gelmiştir.Sizde https://molekulce.com/kaynak-destegi/ adresinden kaynak göndererek bizlere katkıda bulunabilirsiniz.
24 HABERLER

/

0 YORUMLAR

Yazarın Kaleminden

ATRX  Geni Nedir?

Normal FonksiyonuATRX geni, normal gelişimde önemli rol oynayan bir proteini yapmak için talimatlar sağlar. ATRX proteininin spesifik fonksiyonu bilinmemekle birlikte, çalışmalar kromatin yeniden modelleme...

AUH Geni Nedir?

AU RNA metilglutakonil-CoA hidrataz bağlamaNormal FonksiyonAUH geni 3-metilglutakonil-CoA hidrataz olarak adlandırılan bir enzim üretmek için talimatlar içerir. Bu enzim, enerjiyi gıdalardan hücrelerin kullanabileceği bir forma dönüştüren...

LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY

Biyokimya alanında, en kapsamlı kaynaklardan biri olan LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY kitabının full pdf haline buradan ulaşabilir ayrıca indirebilirsiniz. LEHNINGER princple of biochemistryDosyayı...

NÖROİNFLAMASYON, İMMÜN MEKANİZMALAR VE EPİLEPSİ

İnflamasyon; vücudumuzun herhangi bir çevresel etkiye/strese karşı verdiği kimyasal veya fiziksel yanıtdır. Çoğu zaman iltihaplanma olarak bilinir ancak moleküler biyolojide tam karşılığı...

Ozon ve Herbivorların Neden Olduğu Merkezi Metabolik Yanıtlar Fotosentezi ve Stoma Kapanmasını Etkiler

Bitkiler, sürekli abiyotik ve biyotik stresör yelpazesini tolere etmelerine izin veren adaptifmekanizmaları geliştirmiştir.Troposferik ozon, küresel bir antropojenik kirletici, bitki-herbivore etkileşimlerini içeren canlı...

KONJUGASYON NEDİR?

Konjugasyon, kapsamlı olarak çalışılan ilk gen aktarım yöntemidir. Bakterilerde ki DNA, hücreler arasında oluşturulan ve köprü görevi gören bir tüp aracılığı ile...

İZOELEKTRİK ODAKLANMA NEDİR?

İzoelektrik Odaklanma/Isolectric Focusıng Basit bir şekilde elektrofokuslama olarak da bilinen IEF, yüklü molekülleri, genellikle proteinleri veya peptitleri kendi pl'leri temelinde ayırmada kulanılan bir tekniktir. IEF,...

HARLEQUİN TİPİ İKTİYOZİS NEDİR?

Ender görülen kalıtsal bir deri bozukluğu olup iktiyozis grubu bozukluklardan nonbüllöz iktiyozisin en ağır şeklidir. Yenidoğanlarda sıklıkla ölümcüldür ancak bu bozuklukla doğan ve hayatına...

ALPL Geni Nedir?

ALPL Geni: Alkalin fosfataz,biomineralizasyon ile ilişkilendirilir Normal fonksiyon ALPL geni, özelleşmemiş bir doku olan alkalin fosfataz enziminin üretimi için gerekli talimatları sağlar. Bu enzim kemik ve...