Mahir Karakaya

Biyografi

Esogü'de Tıp fakültesi öğrencisidir. Nörobilim, hastalık fizyopatolojisi, hastalık genetiği gibi konulara ilgi duyar.
6 HABERLER

/

0 YORUMLAR

Yazarın Kaleminden

Nükleolus İçin Yeni Bir Fonksiyon

Nükleolus (çekirdekçik), bir ışık mikroskobu altında kolayca görülebilen hücre çekirdeğinde bulunan ve günümüzde iyi bilinen bir yapıdır. Bu çekirdeksel yapının ribozom üretim bölgesi olduğu...

Aromatik l-Amino Asit Dekarboksilaz Eksikliği

Aromatik l-amino asit dekarboksilaz (AADC) eksikliği, sinir sistemindeki belirli hücreler arasında sinyallerin iletilme şeklini bozan kalıtsal bir hastalıktır. AADC eksikliğinin belirtileri ve semptomları genellikle yaşamın...

Konjenital Anonişi (Doğuştan Tırnak Yokluğu)

Konjenital Anonişi el ve ayak parmaklarındaki tırnakları etkileyen bir durumdur. Bu duruma sahip bireyler, tüm tınaklarını tipik bir şekilde kaybederler. Tırnakların olmaması...

Spinal Müsküler (Kas İlişkili) Atrofi

Spinal müsküler atrofi (SMA), hareket için kullanılan kaslarda (iskelet kası) zayıflama ve gerileme (atrofi) ile karakterize genetik bir hastalıktır. Kas hareketini kontrol...

ACY1 Geni Nedir?

ACY1 Geni: Aminoasilaz-1 Normal Fonksiyon ACY1 geni, böbrekler ve beyin dahil olmak üzere birçok doku ve organda bulunan aminoasilaz-1 enzimini yapmak için talimatlar sunar. Bu enzim,...

ACADSB Geni Nedir?

ACADSB Geni: Açil-CoA Dehidrojenaz Kısa-Dallı Zincir Normal fonksiyon ACADSB geni, proteinlerin işlenmesinde önemli bir rol oynayan kısa/dallı zincirli açil-CoA dehidrojenaz (SBCAD,ayrıca 2-metilbutiril-CoA olarak da bilinir)  adlı...