Berfin SUCU

Biyografi

1995 Antakya doğumlu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden 2018 tarihinde mezun olmuştur. ÇOMÜ Biyomoleküler Bilimler Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmaktadır. Bağırsak Mikrobiyotası, Glikan Metabolizması, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Rekombinant DNA Teknolojisi ve Moleküler Klonlama gibi alanlara ilgi duymaktadır.
4 HABERLER

/

0 YORUMLAR

Yazarın Kaleminden

Huthinson-Gilford Progeria Sendromu

Hutchinson-Gilford progeria sendromu, çocuklukta başlayan yaşlanmanın dramatik, hızlı görünümü ile karakterize olan genetik bir durumdur. Etkilenen çocuklar doğduklarında ve erken bebeklik dönemlerinde tipik olarak...

Plasentanın Bakteri İçermeyen Bölge Olduğunu Gösteren Bir Çalışma

Cambridge Üniversitesi’nde bir araştırma ekibi, insan plasentasının steril bir ortam olduğunu belirten bir kanıt buldu. Nature dergisinde yayınlanan makalede, araştırma ekibi, plasental çevre konusundaki...

Aksiyon Miyoklonusu-Renal Yetmezlik Sendromu

Aksiyon miyoklonusu-renal yetmezlik sendromu, istemsiz kas sarsılmasının ya da seğirmesinin (miyoklonus) bölümlerine ve çoğunlukla böbrek (renal) hastalıklarına neden olur. Bu hastalık böbrek hastalığı olarak...

Aktif PI3K-Delta Sendromu

Aktif PI3K-delta sendromu bağışıklık sisteminin bozulduğu bir hastalıktır. Bu rahatsızlığı olan kişiler, genellikle düşük sayıda beyaz kan hücrelerine (lenfopeni), özellikle de B ve T...