Berfin SUCU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden 2018 tarihinde mezun oldu. Aynı sene ÇOMÜ’de Biyomoleküler Bilimler Anabilim dalında tezli yüksek lisansa başladı ve devam ediyor.

Sitemizde kromozomal hastalıklar üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Abdulmecit Karakas

Abdulmecit Karakas

1996 Bitlis doğumludur. Lise öğrenimini Erzrum'da tamamladıktan üniversite öğrenimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde devam etmededir. Molekülce'nin kurucuları arasındandır.