Akciğer toplardamarların (Pulmoner venlerin) yanlış hizalanması ile alveoler kılcal displazisi (ACD / MPV), akciğerlerin ve kan damarlarının gelişimini etkileyen bir hastalıktır. Hastalık, ciğerlerdeki milyonlarca küçük hava kesesini (alveolleri) ve alveollerdeki küçük kan damarlarını (kılcal damarları) etkiler. Solunan oksijenin vücuda dağılmak üzere kan dolaşımına girmesi ve karbon dioksitin çıkması için kan dolaşımından ayrılması bu alveoler kılcal damarlardan geçer.

ACD / MPV’de, alveoler kılcal damarlar normal olarak gelişemez. Kılcal damarların sayısı büyük ölçüde azalır ve mevcut kılcal damarlar alveollerin duvarları içinde yanlış bir şekilde konumlanır. Kılcal damar sayısı ve lokasyonundaki bu anormallikler oksijen ve karbondioksit değişimini engeller.

Akciğerlerdeki kan damarlarının diğer anormallikleri de ACD /MPV’de ortaya çıkar. Kanı akciğerlerden kalbe (pulmoner venler) taşıyan damarlar yanlış konumlanmıştır ve kanı kalpten akciğerlere (pulmoner arterler) taşıyan arterlerle birlikte anormal şekilde birleşebilir. Pulmoner arterlerin duvarlarındaki kas dokusu aşırı büyüyebilir, bu da daha kalın arter duvarlarına ve daha dar bir kanala yol açar. Bu değişiklikler normal kan akışını kısıtlar, bu da pulmoner arterlerde yüksek kan basıncına (pulmoner hipertansiyon) neden olur ve kalbin daha sert pompalamasını gerektirir.

ACD/MPV’li bebeklerin çoğu ek anormalliklerle doğar. Bunlar, kalın bağırsakta anormal kıvrılma (malrotasyon) veya gastrointestinal sistemin diğer malformasyonlarını içerebilir. Etkilenen bireylerde kardiyovasküler ve genitoüriner anormallikler de yaygındır.

ACD/MPV’li bebekler tipik olarak doğumdan birkaç dakika ila birkaç saat içinde solunum sıkıntısı yaşarlar. Kandaki oksijen eksikliğinin neden olduğu cildin, mukozaların veya tırnakların altındaki alanın mavimsi bir görünümü olan nefes darlığı ve siyanozu yaşarlar. Akciğer nakli olmadan, ACD / MPV’li bebeklerin bir yaşından uzun süre yaşadığı bilinmemektedir ve etkilenen bebeklerin çoğu sadece birkaç hafta yaşar.

Sıklık

ACD/MPV nadir görülen bir hastalıktır; insidansı (hastalığın ortaya çıkış sıklığı) bilinmemektedir. Bu bozukluğu olan yaklaşık 200 bebek dünya çapında tanımlanmıştır.

Nedenler

ACD/MPV, FOXF1 genindeki mutasyonlardan kaynaklanabilir. FOXF1 geninden üretilen protein, DNA’nın spesifik bölgelerine bağlandığı ve diğer birçok genin aktivitesini kontrol etmeye yardımcı olduğu anlamına gelen bir transkripsiyon faktörüdür. FOXF1 proteini, akciğerlerin ve kan damarlarının gelişiminde önemlidir. FOXF1 proteini ayrıca gastrointestinal (sindirim ile alakalı) sistemin gelişiminde rol oynar. FOXF1 genindeki ACD / MPV’ye neden olan mutasyonlar, gelişimi düzenleyemeyen, akciğer kan damarlarının ve gastrointestinal sistemin anormal oluşumuna yol açan aktif olmayan bir protein ile sonuçlanır.

ACD / MPV, 16q24.1 olarak bilinen bir bölgede, kromozom 16’nın uzun kolundaki genetik materyalin silinmesinden de kaynaklanabilir. Bu bölge, FOXF1 geni dahil olmak üzere birkaç gen içerir. Her hücrede FOXF1 geninin bir kopyasının silinmesi, FOXF1 proteininin üretimini azaltır. FOXF1 proteini eksikliği, pulmoner kan damarlarının gelişimini etkiler ve ACD / MPV’nin temel özelliklerine neden olur. Araştırmacılar, bu bölgedeki diğer genlerin kaybının muhtemelen bu bozukluğu olan bazı bebeklerde görülen kalp kusurları gibi ek anormalliklere neden olduğunu öne sürüyorlar. FOXF1 gibi, bu genler ayrıca doğumdan önce çeşitli vücut sistemlerinin gelişimini düzenleyen transkripsiyon faktörlerini yapmak için talimatlar sağlar.

Etkilenen bebeklerin yaklaşık yüzde 60’ında ACD / MPV’nin genetik nedeni bilinmemektedir.

Kalıtım Paterni

ACD/MPV genellikle kalıtsal değildir ve etkilenen kişilerin çoğunda ailelerinde hastalık öyküsü yoktur. Bu durumla ilişkili genetik değişiklikler, genellikle üreme hücrelerinin (yumurta ve sperm) oluşumu sırasında veya erken fetal gelişimde meydana gelir. Bir FOXF1 gen mutasyonu veya silinmesinden kaynaklı koşul olduğunda, her hücrede bir değiştirilmiş veya eksik gen, hastalığa neden olmak için yeterlidir. ACD/MPV’li bireyler genetik değişimi çocuklarına geçiremezler çünkü üremek için yeterince uzun yaşayamazlar.

Birden fazla kardeşin ACD/MPV’si olduğu birkaç aile tespit edilmiştir. Bu ailelerde ACD/MPV’nin nasıl kalıtsal olduğu açık değildir, çünkü genetik değişiklik tespit edilmemiştir.

Bu Durumdaki Diğer İsimler

  • ACD
  • ACD / MPV
  • ACDMPV
  • Alveoler kapiller displazi
  • Konjenital alveoler kapiller displazi
  • Yenidoğanın ailesel kalıcı pulmoner hipertansiyonu
  • Pulmoner damarların yanlış hizalanması

Kaynak: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/alveolar-capillary-dysplasia-with-misalignment-of-pulmonary-veins

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz