AGTR1 Geni Nedir?
in

AGTR1 Geni Nedir?

AGTR1 Geni; Fonksiyon, Sağlık Durumları ve Kromozomal Konum

AGTR1 Geni: Anjiyotensin II Reseptör Tipi 1

Normal Fonksiyon

AGTR1 geni, anjiyotensin II reseptör tip 1 (AT1 reseptörü) adı verilen bir proteinin yapılması için talimatlar sağlar. Bu protein ;kan basıncını, vücuttaki sıvı ve tuz dengesini düzenleyen renin-anjiyotensin sisteminin bir parçasıdır. Birkaç sıralı aşama ile , renin-anjiyotensin sistemi AT1 reseptörüne bağlanan kimyasal sinyalleri uyaran bir anjiyotensin II molekülü üretir. Bu sinyaller kan damarlarının daralmasına neden olur, bu da kan basıncında artışa neden olur. Vücuttaki artan sıvı miktarı da kan basıncını arttırır. Gelişmekte olan dokulara oksijen veren fetal büyümesi sırasında uygun kan basıncı, özellikle proksimal tübüller ve diğer dokular olarak adlandırılan yapılar olmak üzere böbreklerin normal gelişimi için gereklidir. Ek olarak, anjiyotensin II, böbrek gelişiminde, aynı zamanda böbrek yapılarının gelişiminde rol oynayan büyüme faktörlerini etkileyerek daha doğrudan bir rol de oynayabilir.

Genetik Değişiklerle İlgili Sağlık Sorunları

Böbrek Tübüler Disgenezi

AGTR1 genindeki en az dört mutasyonun böbrek tübüler disgenezi olarak adlandırılan ciddi bir böbrek bozukluğuna neden olduğu bulunmuştur. Bu durum doğumdan önce anormal böbrek gelişimi, idrar üretememe (anuria) ve ciddi düşük kan basıncı (hipotansiyon) ile nitelendirilmiştir. Bu problemler, Potter dizisi olarak bilinen bir dizi doğum kusuruna yol açan amniyotik sıvının (oligohidramniyos) azalmasına neden olur.

Renal tübüler disgenez, renin-anjiyotensin sisteminde yer alan herhangi bir genin her iki kopyasındaki mutasyonlardan da kaynaklanabilir. Bu bozukluğa neden olan AGTR1 gen mutasyonları  AT1 reseptörünün sinyallemeyi uyarma yeteneğini değiştirir veya bloke eder, bu da işlevsel olmayan bir renin-anjiyotensin sistemi ile sonuçlanır. Bu sistem olmadan, böbrekler kan basıncını kontrol edemezler. Düşük kan basıncı nedeniyle, kan akışı azalır (hipoperfüzyon) ve vücut fetal gelişim sırasında yeterli oksijen almaz. Sonuç olarak böbrek tübüler disgenezinin özelliklerine yol açan böbrek gelişimi bozulur.

Diğer bozukluklar

AGTR1 genindeki varyasyonların, yüksek tansiyon (hipertansiyon) biçimindeki artmış risk ile ilişkili olan esansiyel hipertansiyon ,kalp hastalığı; veya, böbrek fonksiyonunu etkileyen bir diyabet komplikasyonu olan diyabetik nefropati; birçok genetik ve çevresel faktörle ilişkili karmaşık bozukluklardır.

AGTR1 gen varyasyonu, gende tek bir DNA yapısı bloğunu (nükleotit) değiştirir.
Bu değişiklik, nükleotid adenin, 1166 pozisyonunda (A1166C olarak yazılmış) sitozinle değişir. AGTR1 gen varyasyonunun bu koşulların riskine nasıl katkıda bulunduğu ise kesin olarak belli değildir.

Kromozomal Yer

Sitogenetik Yer: 3q24, 24 pozisyonundaki kromozom 3’ün uzun (q) koludur.
Moleküler Yer: kromozom 3 üzerinde temel çiftler 148,697,871 ila 148,743,003 (Homo sapiens Annotation Release 109, GRCh38.p12) (NCBI)

Görsel: AGTR1 Geni Kromozomal Konum Genom Dekorasyon Sayfası / NCBI
Görsel: AGTR1 Geni Kromozomal Konum Genom Dekorasyon Sayfası / NCBI

Bu Gen için Diğer İsimler
• AG2S
• AGTR1_HUMAN
• AGTR1A
• AGTR1B
• Anjiyotensin II reseptörü, tip 1
• 1’DE
• AT1AR
• AT1B
• AT1BR
• AT1R
• AT2R1
• AT2R1A
• AT2R1B
• HAT1R
• Tip-1 anjiyotensin II reseptörü
• Tip-1B anjiyotensin II reseptörü

Kaynak: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/AGTR1

Editör: Hilal Çağlayan

Ne düşünüyorsunuz?

0 puan
+ Oy - Oy

Munise Akbaba

1999 İstanbul doğumlu. Balıkesir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 3.sınıf öğrencisi.

İçerik YazarıÜyelik Yılı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AHCY-geni-nedir

AHCY Geni Nedir?

ACADS Geni Nedir?

ACADS Geni Nedir?