ADSL Geni Nedir?
in

ADSL Geni Nedir?

ADSL Geni; Fonksiyon, Sağlık Durumları ve Kromozomal Konum

ADSL Geni: Adenilosüksinat Liyaz

Normal fonksiyonu

ADSL geni adenilosüksinat liyaz adı verilen enzimin yapımında talimatlar verir. Bu enzim, pürin nükleotitlerini üreten (sentezleyen) süreçte iki adımı gerçekleştirir. Bu nükleotitler; DNA’nın yapı taşları, RNA kimyasal kuzeni, hücrede enerji kaynağı olarak görev yapan ATP gibi moleküllerdir. Adenylosuccinate liyaz ve pürin sentezi ile ilişkili diğer enzimler, purinosom olarak adlandırılan bir protein grubunu (protein kompleksi) oluşturur. Bu kompleks, pürin sıkıntısı olduğunda veya hücre bölünmesi sırasında olduğu gibi büyük miktarda pürin gerektiğinde bir araya gelir.  Bu kompleksin bir parçası olarak, adenilosüksinat liyaz, simirosilaminoimidazol karboksamid ribotid (SAICAR) olarak adlandırılan bir molekülü aminoimidazol karboksamid ribotide (AICAR) dönüştürür ve süksiniladenosin monofosfat (SAMP) molekülünü adenosin monofosfat (AMP) ‘ye dönüştürür.

Genetik Değişikliklerle Bağlantılı Sağlık Sorunları

Adenilosüksinat liyaz eksikliği

ADSL genindeki 50’den fazla mutasyonun adenilosüksinat liyaz eksikliğine sebep olduğu bulunmuştur. Bu durum, zihinsel ve motor becerilerin (psikomotor gecikme) gelişimini geciktiren, iletişim ve sosyal etkileşimi ve nöbetleri etkileyen otistik davranışlara yol açan beyin disfonksiyonuna (ensefalopatiye) neden olur. Bu durumla ilgili mutasyonların adenilosüksinat liyaz enzimindeki tek protein yapı bloklarını (amino asitler) değiştirir. Değiştirilen enzimler normal işlevin yüzde 2 ila 20’sine sahiptir ve çalışmalar kararlı purinosomlar oluşturamadıklarını gösterir. Adenilosüksinat liyaz fonksiyonunun azaltılması, muhtemelen purinosomların eksikliğinden dolayı, SAICAR ve SAMP’ın artmasına yol açar.

Bu maddeler, süksinil aminoimidazol karboksamid ribotid (SAICAR) ve süksiniladenosini (S-Ado) farklı bir reaksiyona dönüştürür. Vücut sıvılarının içinde bu maddelerin saptanması, a Adenilosüksinat liyaz eksikliğinin teşhisinde yardımcı olabilir. Araştırmacılar,SAICAr ve S-Ado’nun toksik olduğuna inanmaktadırlar; Adenilosüksinat liyaz eksikliğinde ortaya çıkan nörolojik problemlerin altında yatan bu maddelerin biri veya her ikisinin neden olduğu beyin dokusuna zarar verir. Çalışmalar S-Ado’ya göre SAICAr miktarının adenilosüksinat liyaz eksikliğinin şiddetini yansıttığını ileri sürüyor. SAICAr miktarı  S-Ado’dan daha fazla olan bireylerde daha ciddi ensefalopati ve psikomotor gecikme vardır.

Kromozomal Yer

Sitogenetik yer: 22q13.1, 22. Kromozomun uzun kolunun 13.1 pozisyonu

Moleküler yeri: 22. Kromozom üzerindeki 40,346,500 – 40,387,408 baz çiftleri

Görsel: ADSL Geni Kromozomal Konum Genom Dekorasyon Sayfası / NCBI
Görsel: ADSL Geni Kromozomal Konum Genom Dekorasyon Sayfası / NCBI

Bu genin diğer isimleri

  • Adenilosüksinaz
  • Adenilosüksinat liyaz izoform a
  • Adenilosüksinat liyaz izoform b
  • AMPS
  • ASASE
  • ASL

Kaynak: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/ADSL

Editör: Hilal Çağlayan

Ne düşünüyorsunuz?

0 puan
+ Oy - Oy
Nükleotit Kullanıcı

Münevver Yenigül

1995 malatya doğumlu, battalgazi farabi anadolu imam hatip lisesi mezunu, inönü üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu. abdullah gül üniversitesi biyomühendislik ana bilim dalında yüksek lisans yapmakta

Üyelik Yılıİçerik Yazarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ADA Geni Nedir_adenozin-deaminaz

ADA Geni Nedir?

AURKC Geni Nedir?

AURKC Geni Nedir?